PPN #5 – Agile Portfolio Management


Agile Portfolio Management Töönädalat jääb lõpetama raamat Agile Portfolio Management, mille autoriks on antud valdkonna tõeline ekspert Jochen Krebs. Tegemist on kõigest neli kuud vana teosega, kus antakse nõu agiilse arendusprotsessi ühildamisest IT ja äristrateegiatega.

Find out how your company’s full project portfolio can benefit from the principles of agility from an expert on agile processes. Agile software development is now more popular than ever, but agility does not need to stop there. This guide takes a big-picture look at how executives, portfolio managers and project managers can make use of proven agile development methods to increase organizational efficiency.

Kasulik lugemine on ka sama autori poolt kirjutatud artikkel The Agile Pyramid - Aligning the Corporate Strategy With Agility. Ühtlasi soovitan huvilistel tutvuda Jocheni blogiga, kus ta kirjutab jooksvalt agiilsetest projektidest, –protsessidest ja –portfelli haldusest - http://www.jochenkrebs.com/

Raamatu saamise tingimused on endiselt samad 🙂

Comments (2)

  1. Jaan says:

    Kui see raamat veel loosi pole läinud loeks hea meelega…

  2. asirel says:

    Palun väga Jaan, raamat on sinu ja jään maili ootama 🙂

Skip to main content