Visual Studio 2010 ja .NET raamistik 4.0


VS2010_NET4 Täna kuulutati välja, et järgmise Visual Studio versiooni nimi saab olema 2010 ja tulevane .NET raamistik (Framework) kannab versiooni 4.0. Peamiselt keskendutakse nende versioonide puhul arendajate kogemuse parandamisele erinevate rakenduste laadide lõikes, uusimate platvormide toetamisele (klient, veeb, server, teenused ja seadmed) ja arhitektuurialastele täiendustele arendustööriistade platvormi modulaarsuse ning laiendatavuse tõstmiseks. Tähtsal kohal on uute trendide parem toetamine nagu cloud computing ja arendustsükli haldamine ehk Application Lifecycle Management (ALM). Viimane puudutab eelkõige täiendusi Visual Studio tooteperekonna lipulaevas ehk koodnime Rosario kandnud Visual Studio Team System (VSTS) 2010-s.


Üks oluline teadaanne puudutab ka VSTS Development ja Database tooteid. Nimelt integreeritakse need 2010 versioonis kokku ühtseks tooteks. See uudis peaks rõõmustama ka kõiki praeguseid VSTS 2008 kliente. Kui sul on soetatud Visual Studio Team System 2008 Development väljaanne või Visual Studio Team System 2008 Database väljaanne koos tarkvarakindlustusega (Software Assurance, SA) ehk kehtiva MSDN tellimusega, siis on sul õigus saada alates 1. oktoobrist kõik alltoodud tooted tasuta:  • Visual Studio Team System 2008 Development Edition

  • Visual Studio Team System 2008 Database Edition

  • Visual Studio 2005 Team System for Software Developers

  • Visual Studio 2005 Team System for Database Professionals

Põhjalikumalt demotakse esimest korda Visual Studio 2010 võimalusi oktoobri lõpus toimuval PDC 2008-l. Kindlasti tuleb sellest palju juttu ka novembri keskel TechEd EMEA 2008 Developers konverentsil, kuhu on ainuüksi Eestist sõitmas oma 30 inimest.


Lisalugemist:


Comments (1)

Skip to main content