TechEd EMEA 2008-le 50% soodsamalt tänu EAS toetusprogrammile


Meil töötab kontoris tore ja abivalmis tüdruk nimega Kristiina Laurits, kelle ülesandeks on aidata kohalikel ettevõtetel selgust saada erinevates toetusvõimalustes ja nõustada taotlusprojektide esitamises – seda nii Euroopa kui ka kohalike toetusrahade taotlemisel.


Täna toimunud MS partnerite infopäeval oli jutuks ka TechEd ja tahan teile tutvustada ühte väärt ideed, kuidas on võimalik taotleda toetust selle koolituskonverentsi külastamiseks EAS juhitava “Teadmiste ja oskuste arendamise toetusprogrammist”. Programm toetab järgmiseid tegevusi: 1. väljaspool Eestit toimuvatel erialastel konverentsidel osalemine;

 2. nõustamisteenuse kasutamine;

 3. tööalase täiendkoolituse läbiviimine (sh. erikoolituse ja üldkoolituse läbiviimine).

Just see esimene punkt meeldib mulle väga, sest kõikidel kohalikel IT ettevõtetel on võimalik saada toetust TechEd-il osalemiseks kuni 50% projekti maksumusest. Tean, et varasemalt on see osadel partneritel õnnestunud, seega on tegemist igati väärt võimalusega, mida soovitan proovida.


Taotletava toetuse miinimumsumma on 35 000 EEK projekti kohta, seega peab projekti maksumus olema vähemalt 70 000 EEK ja parem on taotlus ette võtta vähemalt kahe inimese saatmisel. TechEd-i külastamise eesmärgil toetuse taotlemiseks on vaja EAS-i esitada järgmised dokumendid: 1. taotlus EAS-i vormil;

 2. taotleja poolt koostatud ja koolitajale esitatud projekti lähteülesanne;

 3. taotleja arendustegevuste plaan;

 4. koolitaja poolt koostatud koolitusprogramm (siinkohal on võimalik viidata veebi, vaata näiteks Developers nädala sessioonide loetelu ja kategooriate kirjeldusi);

 5. osalejate nimekiri ametikohtade lõikes;

 6. koolitaja litsentsid ja koolitusload, koolituse läbiviijate elulookirjeldused, kui need ei ole interneti teel kätte saadavad;

 7. kolm teenuse hinnapakkumist, kui ühelt teenuse pakkujalt ostetakse teest rohkem kui 100 000 Eesti krooni eest;

 8. jooksva majandusaasta bilanss ja kasumiaruanne, mis ei ole taotluse esitamise hetkel vanemad kui 3 kuud;

 9. projektijuhi ja projekti meeskonna elulookirjeldused jm dokumendid;

 10. volikiri, kui taotlusele allakirjutaja tegutseb volituse alusel.

Taotlusvormi, dokumentide näidised ja rohkem informatsiooni “Teadmiste ja oskuste arendamise toetusprogrammi” kohta leiab EAS-i kodulehelt. Kuna tegemist on koolituskonverentsi ja mitte tellitud koolitusega, siis tuleks seda ka vorme täites täpsustada. TechEd-il on üle 200 tehnilise sessiooni ja ma usun, et see valikuvõimalus peaks üles kaaluma ka mitmed tellimusel läbiviidavad erikoolitused.


Kui vajate abi taotlemisel või on küsimusi taotlemise kohta, siis aitab teid meie EUGA konsultant Kristiina Laurits, kelle kontaktid on: • Tel: +372 5207090

 • E-mail: v-krlaur(ÄTTT)microsoft.com

Comments (0)

Skip to main content