Office 365 hjälper Coop sänka kostnaderna

Låga matpriser och hållbar miljö är två viktiga ingredienser i Coops affärsidé.  För att uppnå dessa mål har man tagit Microsofts Office 365 till hjälp. Utrullningen skedde just före sommaren och har redan gett resultat. I livsmedelsbranschen är priset en viktig konkurrensfaktor. Där såg Coop, med CIO Stefan Hasselgren i spetsen, ett värde i Office…


Ökat skydd mot övervakning i Microsofts tjänster

Microsoft vidtar åtgärder för att ytterligare säkra sina användares information från övervakning. Förstärkt kryptering av flera tjänster, förstärkta rättsliga riktlinjer och ökad transparens i koden kommer att implementeras under 2014. – Vi vill att alla våra kunder ska känna sig trygga när de väljer våra tjänster och lösningar. Genom de här förbättringarna förstärker vi både…