TFS’in Özelleştirilmesi

PROBLEM TANIMI Code Review Süreci, TFS 2015’in sunduğu code review süreci, checkout edilen kod için review request’i istenmesi ve isteğin incelenip cevap vermesi ile tamamlanmaktadır, Hali hazırda TFS’in sunduğu bu süreç code review yollanıp yollanmadığına ve sonuçlarının olumlu olumsuz olduğuna bakmaksınız checkin yapılmasına izin vermektedir, Checkin esnasında file’lar lock olduğu için changeset’e ait code review… Read more