Xamarin besøker Oslo, delta på våre arrangementer

Tidligere i år ble Xamarin kjøpt opp av Microsoft. Xamarin er platform for å utvikle, designe, integrere og teste native apper til både Windows, iOS og Android. Kort fortalt så effektiviserer Xamarin utviklingsprosessen og oppdateringen av apper ettersom man ikke lenger behøver å utvikle én separat app for hver platform. Se https://www.xamarin.com/visual-studio for mer informasjon….