Community Day Nov 24th 2014–Visual Studio 2015 Deep Dive


Etter Connect() presentasjonene 12. og 13. Nov, har vi gjennomført et deep dive event (se her) hvor vi har gått lengre ned i noen av av Visual Studio og TFS endringene som kommer I VS2015. Arrangementet ble gjennomført som et samarbeid mellom Inmeta og Microsoft, med følgende agenda:

- Innledning, Ronny Hansen, Microsoft

- Lap around VS 2015, Terje Sandstrøm, Inmeta

Nye features I C# 6.0 og Visual Studio, debugging, profiling, smart unit tests, code map

- Making the most of it; ASP.NET 5++, Einar Ingebrigtsen

ASP.Net 5, med det nye Prosjekt-K, og javascript, grunt, bower, og eksempler med SignalR og Angular

- Visual Studio 2015 og TFS, Martin Hinshelwood

News in Agile tools, Git and Release Management.

 

Vi har lagt ut sample koden og presentasjonene på git repositories, noen av disse inneholder også markdown filer med informasjon spredt mellom koden.

De forskjellige repositoriene er som følger:

- Innledning (Ronny), Lap Around VS 2015 (Terje) og Visual Studio 2015 og TFS (Martin):   https://github.com/Inmeta/VS2015CommunityDay 

- Making the most of it; ASP.NET 5++, (Einar):  https://github.com/einari/VS2005DeepDive

Comments (0)

Skip to main content