Arridea – En Møteplass for ideer


En gruppe på 7 studenter fra NITH er for tiden utplassert hos Microsoft hvor de lager en internasjonal møteplass for Gründere ved navn Arridea (“Our idea”). Møteplassen blir en digital samlingsarena basert på Microsoft-teknologi som bl.a. Visual Studio, Asp.Net, Visual Studio Online og Windows Azure

- Møteplassen gir studenter fra Høgskoler og Universiteter en digital lekeplass for ideer, hvor man lett kan gå fra konsept til produkt. Vi samler et økosystem rundt det å drive forretning og drive utvikling på et sted!

WP_20140114_11_19_48_Pro_Snapseed

Det jobbes hardt med å skape et dynamisk miljø med apps for Windows 8, Windows Phone 8 og løsninger som når helt ut til Gründere, Ressurspersoner, Investorer og rekrutterere.

Målet er at den ferdige løsningen skal tas i bruk av studenter og gründere fra hele verden som ønsker å komme i kontakt med personer som enten sitter på en god idé, eller innehar spesiell kompetanse og egenskaper. Den ferdige løsningen skal akselerere innovasjon og nyskaping fra sultne unge studenter, og bidra til å gi liv til flere idéer enn hva som er situasjonen i dag.

For å følge gruppen og deres arbeid i Microsoft, kan du besøke Arridea.com (http://arridea.com/)

Comments (0)

Skip to main content