Ressurser for Windows 8 app-utvikling


Få deg Windows Store konto og få ditt utviklernavn reservert:
http://blogs.msdn.com/b/windowsstore/archive/2012/09/11/windows-store-now-open-to-all-developers.aspx

HTML5 Game Starter Kit:
http://digitalerr0r.wordpress.com/2012/10/08/html5-game-starter-kit-for-windows-8/

Kom i gang med Windows 8 utvikling:
http://digitalerr0r.wordpress.com/2012/08/20/windows-8-development-1-getting-started-with-windows-8/

En guide for å gjøre din Windows 8 app klar til publisering
http://blogs.msdn.com/b/dpenorway/archive/2012/09/05/en-guide-for-229-gj-248-re-din-windows-8-app-klar-for-publisering.aspx

Windows 8 Camp in a Box (Hands-on labs, presentasjoner, eksempler):
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29854

Skip to main content