Windows Phone 8 SDK nå tilgjengelig


Nå er Windows Phone 8 SDKen lagt ut slik at dere kan begynne å utvikle apps!

SDKen finner du her: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=261873


Comments (0)

Skip to main content