Gratis event: Windows Azure Camp i Oslo


Gratis Windows Azure Developer Camp

Vi hjelper deg i gang med å utvikle nye nettskyapplikasjoner for Windows Azure.

Som utviklere er det viktig at vi holder oss oppdatert på hvordan bruk av nettskyen påvirker arkitekturen og måten vi utvikler applikasjoner på. Det trenger ikke nødvendigvis føre til noen store endringer i en ellers god arkitektur, men det er en stor fordel å ha god kunnskap om dette på forhånd. Mange utviklere tror kanskje fortsatt at nettskyen bare berører drift når applikasjonen skal settes i produksjon, men dette er som oftest ikke tilfellet. Applikasjoner som er designet for å kunne kjøre i Windows Azure som Platform as a Service, vil være langt mer strømlinjeformede å sette i produksjon enn tradisjonelle applikasjoner som installeres i en virtuell maskin.

 

Registrer deg her!

 

Agenda

15:00 Introduksjon til Windows Azure plattformen. Vi ser nærmere på hva nettskyplattformen Windows Azure inneholder og går gjennom de mest relevante byggeklossene og tjenestene (Web Sites, Cloud Services, Virtual Machines, Storage, Database, Mobile Services)

16:30 Pause med Pizza

16:45: Hands-on: Oppretting av en Cloud Service med Web Role og Worker Role

17:00: Windows Azure Storage med Hands-on øvelse i bruk av Blob Store / Queues

18:00 Wrap-up

 

Registrer deg her!

 

Foreberedelser FØR du møter opp

For å få best utbytte av sesjonen bør du på forhånd:

- Sette opp en maskin med Windows 7 / Windows 8 med Visual Studio 2010 / 2012

- Installere Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio og Windows Azure Client Libraries for .NET (http://www.windowsazure.com/en-us/develop/net/)

- Sørge for å ha et aktivt Windows Azure abonnement (enten via ditt MSDN abonnement eller et prøveabonnement). Windows Azure fordelen via MSDN abonnementet ditt kan du finne ved å logge inn på MSDN abonnementet ditt på http://msdn.microsoft.com. Gratis prøveabonnement kan du opprette her: http://www.windowsazure.com/nb-no/pricing/free-trial/

Ta med deg maskinen på sesjonen, så du har mulighet til å kjøre hands-on øvelsene!

Comments (0)

Skip to main content