Windows Phone 7.1.1 SDK klart


Nå har du muligheten til å laste ned og bruke den nyeste versjonen av Windows Phone SDKen. Nytt er bedre emulator med støtte for 512 mb og 256 mb devices og støtte for Windows 8.

Les mer og last ned her:

http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/wpdev/archive/2012/03/26/wpsdk-711-now-available.aspx

Comments (0)

Skip to main content