Slides fra MVP Live 2012 i Trondheim


Takk for et godt oppmøte på MVP Live 2012 i Trondheim.

Her er slidene fra foredragsholderne:

Joar Øyen – Et skritt ut i skya
Presentasjon: http://www.slideshare.net/joaroyen/ett-skritt-ut-i-skya-11722313
Kode: https://github.com/joaroyen/OneStepIntoTheCloud

Morten Wennevik – Asynkron programmering I Visual Studio 11
http://www.slideshare.net/MortenWennevik/asynkron-programmering-i-visual-studio-11-11724402

Pål Fossmo – Javascript tar hevn
http://www.slideshare.net/fossmo/javascript-tar-hevn

Gøran Hansen – Intro til Windows 8
http://www.slideshare.net/goeran/intro-til-windows-8

Jonas Follesø – Hvordan lage en vellykket WP7-apllikasjon
http://www.slideshare.net/follesoe/hvordan-lage-en-vellykket-wp7-applikasjon

Comments (0)

Skip to main content