Kan du sette av 3 minutter for å besvare vår spørreundersøkelse for utviklere?


Vi har laget en spørreundersøkelse for deg som er utvikler. Den tar bare noen få minutter å gjennomføre, og består av 12 spørsmål. Din tid er veldig verdifull for oss og vi håper du kan ta deg en kopp kaffe og gi oss 3 minutter for å besvare denne.

Om du gjennomfører undersøkelsen innen 30. mars 2012 og velger å legge igjen dine kontaktdetaljer (siste spørsmål) er du med i trekningen av en HTC Surround Windows Phone.

Ta spørreundersøkelsen nå!

 


Comments (0)

Skip to main content