Studentpåmelding til TechDays 2011 er åpnet!


Vi har et begrenset antall studentplasser tilgjengelig på Muligheter 2011: TechDays.

For å få tildelt studentplass vennligst send epost til support@payments.no. Bruk heading "Student" i eposten. Opplysningene vi trenger er fult navn, adresse, mobilnr, navn på studiested samt dag (tirsdag eller onsdag) for ønsket deltakelse.

Alle som får tildelt studentplass ved Muligheter 2011: TechDays vil motta en mailbekreftelse på dette.

Samtlige som ønsker å delta som studenter må legge ved scan/bilde av gyldig studentbevis ved registrerings e-posten til Muligheter 2011: TechDays. Forespørsler uten gyldig studentbevis vil ikke registreres.

Comments (0)

Skip to main content