Gratis ebook: DDD NLayered .NET 4.0 Architecture Guide


image

Boken DDD NLayered .NET 4.0 Architecture Guide gir deg en innsikt og forståelse for DDD arkitektur og design-patterns ved bruk av teknologier som Visual Studio 2010, Entity Framework 4.0, UNITY 2.0, Silverlight 4.0, WPF 4.0, ASP.NET MVC og Windows Azure plattformen.

Boken DDD NLayered .NET 4.0 Architecture Guide er en bok som forklarer prinsippene på en god måte, med eksempel applikasjoner.

Les mer og last ned boken her: http://msdn.microsoft.com/es-es/architecture/en/

Comments (0)

Skip to main content