Nytt nasjonalt tilbud fra NNUG–NNUG Online


 

image

NNUG inviterer nå internasjonale forelesere over Live Meeting og har hatt opp mot 100 deltakere på de 2 første møtene. Tilbakemeldingene så langt har vært fantastiske sier Niall Merrigan, nestleder i NNUG nasjonalt og initiativtaker til arrangementet.

Hittil i år har K Scott Allen forelest om MVC3 og Jon Skeet om Common pitfalls in C#. I mai vil Hadi Hariri presentere MVC3 og REST. The Gu (Scott Guthrie), Scott Hanselman, Phil Haack, Gary Short med flere har allerede bekreftet at de stiller opp senere i år!

Jon Arild Tørresdal, leder av NNUG, mener ingen brukergrupper i Skandinavia er så aktive og jevnlig leverer et så bra tilbud til sine medlemmer som NNUG, helt gratis. NNUG og nå NNUG Online er et meget godt eksempel på engasjementet i .NET miljøet i Norge.

Du finner mer informasjon om NNUG Online her: http://nnug.no/Online-Moter/

Comments (0)

Skip to main content