Nyheter rundt Windows Phone 7, økt gratis apps grense og nye oppdateringer


image 

Økt gratis apps grense!
Siden release av Windows Phone 7 har vi jobbet hardt for å forbedre mulighetene for Windows Phone 7 utviklere, basert på de tilbakemeldingene vi har fått fra dere og våre samarbeidspartnere. Vi har hørt at mange av dere ønsker å ha en høyere grense for maksimalt antall gratis apps du kan sende inn til Marketplace.

Vi har hørt på dette, og øker derfor grensen fra 5 til 100 Free App Submissions.

Nye oppdateringer
Snart vil det komme en ny oppdatering som vil gi deg mulighet for bl. a copy/paste, mye bedre ytelse da du laster eller bytter mellom applikasjoner, samt andre forbedrelser.

I løpet av året kommer det også en annen større oppdatering med mange nyheter; de viktigste er at du får støtte for multitasking, twitter integrert i app hub, støtte for IE9/HTML5 på telefonen, og en bredere tilkobling til SkyDrive

Endring av krav til Application Submission
Det er også gjort en liten endring i prosessen for å sende inn apps til marketplace. Endringen gjelder kravet om å ha med kontaktinformasjon i dine applikasjoner. Du kan nå selv bestemme om dette er noe du ønsker å ta med, men vi anbefaler å ta med denne informasjonen, slik at du kan få tilbakemeldinger og ideer fra brukerne av din app.


Comments (0)

Skip to main content