Gratis introkurs til .NET


Kom i gang med utvikling av applikasjoner i .Net-miljøet

I løpet av denne kursdagen vil Arne Laugstøl vise deg hvordan du kan utvikle forskjellige typer applikasjoner i.Net-miljøet og språket C#. Det fokuseres på hva som vil være nyttig for deg somutvikler. Du vil lære å utvikle både desktop-, web-, og mobiltelefonapplikasjoner, biblioteker (.dll), og server side-applikasjoner (services). Laugstøl ønsker å gi deg det store overblikket over hvordan applikasjonsutvikling i .Net-miljøet foregår uten å gå i dybden på hver enkelt teknologi.

Registrer deg nå!

Teknologiene som benyttes i kurset:
Visual Studio 2010, C#, WPF (Windows Presentation Foundation), Linq to SQL, WCF (Windows Communication Foundation) og Windows Phone 7.

Hvem kurset passer for
Kurset er beregnet på utviklere som skal i gang med utvikling på Microsoft-plattformen. Presentasjonen vil være på norsk, men kursmateriellet vil være på engelsk.

Agenda

1. Hello .NET World application
2. Development language: C#
3. Object oriented applications
4. Test-driven development
5. Desktop Application
6. Application that needs Data Access
7. Application for the Web: ASP.NET
8. Application for the Web: Silverlight
9. Server side application (Service): WCF
10. Application for the Phone

Om foredragsholder
Arne Laugstøl er cand. real., sertifisert Scrum Master og sertifisert Product Owner, og arbeider til daglig både som utvikler og som instruktør. De to siste årene har han jobbet i Scrum–team og veileder også i innføring av Scrum. Tidligere arbeidet han med metoder som f.eks. RUP og OMT. Han var metodeansvarlig hos GE–Vingmed Sound i 1995 da de mottok EU–prisen for beste IT–produkt. Han har utviklet og holdt kurs i utviklingsprosesser og metoder i mer enn 10 år, både nasjonalt og internasjonalt, og har mer enn 25 års erfaring med produktutvikling.

 

Registrer deg nå!


Comments (0)

Skip to main content