Endringer i agendaen til MSDN Live i oktober


 

image

Basert på etterspørsel og mange tilbakemeldinger endrer vi på agendaen for MSDN Live i oktober. Tilbakemeldingene går på at det ønskes litt mindre framtidsrettet teknologi, og flere sesjoner rundt teknologier dere bruker i hverdangen akkurat nå. Derfor endrer vi sesjonen “Introduksjon til Windows Azure AppFabric Service Bus” som går mellom 13:15 og 14:15 til  å være en sesjon om “Visual Studio 2010 tips og triks” der Børge Hansen vil gå gjennom mange gode tips og triks for bruk av Visual Studio 2010.

En liten video der Børge forteller litt om MSDN Live og om den nye sesjonen kan sees under.

Mer informasjon om endringen vil komme neste uke.

 


Comments (0)

Skip to main content