Vær med på en skikkelig opptur ved overgangen til Visual Studio 2010! Sørg for at du har MSDN Premium


I forbindelse med lansering av Visual Studio 2010 12. april, vil vi forenkle måten Visual Stuio produktene pakkes på.  Visual Studio 2010 vil komme i tre varianter: Professional, Premium og Ultimate.  Premiumversjonen vil tilsvare dagens Team System versjoner. Det som er spesielt hyggelig for deg, er at dersom du for eksempel har Visual Studio Professional med MSDN Premium, så vil du automatisk bli oppgradert til Visual Studio 2010 Premium utgaven, når 2010 versjonen lanseres. Tilsvarende vil de som har Visual Studio Team System (Development, Database, Test, Architect) bli oppgradert til Visual Studio 2010 Ultimate utgaven.


 


Les mer om dette her: http://www.microsoft.com/visualstudio/en-us/offers

Comments (0)

Skip to main content