Konkurranseregler for MSDN Julekalender 2012


Om julekalenderen

Vi ønsker deg velkommen til vår julekalender for utviklere! Hver dag vil en ny luke åpnes med varierende innhold som f.eks nyttige lenker, gode apper, guides for utvikling og enkle konkurranser med egne premier.

Hovedpremien er en lekker Nokia Lumia 920 som blir trukket etter den 24. desember. For å delta i trekningen må du dele en eller flere luker til vår julekalender. Jo flere luker du deler, desto større vinnersjanser! Trekningen av hovedpremien vil være tilfeldig fra den samlede listen av brukere/delinger. Hver luke kan bare deles en gang.

Konkurransebetingelser

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18år for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet.
2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 01.12.2012 og slutter den 24.12.2012 (konkurranseperioden). Konkurransebidrag som mottas etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.
4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.
5. Hver deltaker kan delta med flere konkurransebidrag, ett hver dag, og flere i hver av delkonkurransene.
6. For å være berettiget til å vinne premien må du dele en eller flere luker i vår julekalender ved å trykke på dele-lenken som ligger i hver luke. Jo flere forskjellige luker (dager) du deler, jo større sjanse har du for å vinne hovedpremien. En deling pr. dag er lik en registrering i trekningen. Du kan maks ha en registrering pr. dag, selv om du deler om samme luke flere ganger. Vi ønsker ikke at dette skal være spam.
7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne
9. Hver dag registrerer vi alle som har delt luken den aktuelle dagen. Trekningen av hovedpremien vil være tilfeldig fra den samlede listen av brukere.

 

Premien
10. Premien vil bestå av et stk. Nokia Lumia 920 til en verdi av 5.000 norske kroner. Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme.

11. Microsoft vil pr. e-mail kontakte vinneren innen to uker etter at vinneren er funnet. Hvis en vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger
13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinneren. Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker att. Arif Shafique arifsh@microsoft.com.
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar. Arrangøren forbeholder seg også retten til å kunne endre på premier og regler i og etter konkurranseperioden.


Comments (0)

Skip to main content