Konkurranseregler for Windows 8 App konkurransen


Konkurransebetingelser

1. Denne konkurransen er åpen for personer bosatt i Norge, unntatt ansatte i Microsoft Norge, dets konsernselskap, reklamebyråer og deres nærmeste familie (som i denne forbindelse omfatter ektefelle, foreldre, søsken, barn eller personer som bor i samme husholdning som disse ansatte), samt alle andre som yrkesmessig er tilknyttet denne konkurransen. Deltakerne må være over 18år for å delta. Microsoft forbeholder seg retten til å bekrefte deltakernes berettigelse til deltakelse samt å sjekke deres identitet.
2. Deltakerne anses å ha godtatt disse betingelsene og akseptert å være bundet av betingelsene ved påmelding til konkurransen.

Deltakelse
3. Konkurransen starter den 01.09.2012 og slutter den 25.10.2012 (konkurranseperioden). Bidragene må sendes til petwil@microsoft.com (som vedlegg om bidraget er under 5 megabyte, eller som en lenke hvis bidraget er mer enn 5 megabyte) innen den 01.10.2012 for å ha tid til publisering og endringer om appen ikke blir godkjent. Konkurransebidrag som publiseres etter konkurranseperiodens utløp vil ikke være kvalifisert til å delta i konkurransen.
4. Ingen kjøp er påkrevd for å delta i konkurransen.
5. Hver deltaker kan delta med en eller flere konkurransebidrag.
6. For å være berettiget til å vinne premien må deltakerne få godkjent og publisert sin applikasjon i Windows Store før 25.10.2012. For å gjøre dette må deltakeren levere inn bidragene og få dem godkjent i Windows Store.
7. Bidrag som ikke er fullstendige, uleselige eller skadet vil bli ansett som ugyldige. Det aksepteres intet ansvar for bidrag som forsvinner, blir forsinket eller blir skadet under overføring.
8. Personer som bryter disse vilkårene vil bli diskvalifisert.

Hvordan vinne
9. Alle bidrag som blir publisert i Windows Store i konkurranseperioden vil bli vurdert av en jury bestående av Microsoft ansatte. Juryen kårer de 10 beste appene, som vinner premien.

Premien
10. Premien vil bestå av et stk Microsoft SurfaceRT pr. vinner (Det er ikke enda bekreftet at Surface kommer til Norge. Hvis dette ikke er tilfellet vil vinneren vinne en annen tablet med Windows 8). Premien kan ikke ombyttes til kontanter. Arrangøren forbeholder seg retten til å ombytte premien med et alternativ av tilsvarende verdi eller høyere. Videre kan endringer i spesifikasjoner forekomme.

11. Microsoft vil pr. e-mail kontakte vinneren innen to uker etter at vinneren er funnet. Hvis en vinner ikke innen 4 uker fra meddelelsen svarer, så anses vinneren for å ha avstått fra å motta premien og en alternativ vinner vil bli funnet.

12. Vinneren er selv ansvarlig for å betale skatt av premien.

Personopplysninger
13. Alle personopplysninger som samles inn i forbindelse med denne konkurransen behandles i overensstemmelse med Microsofts erklæring om beskyttelse av personopplysninger som finnes på http://privacy.microsoft.com/. Ved å delta i denne konkurransen, samtykker du uttrykkelig til bruk av dine personopplysninger i henhold til denne Personvernerklæringen.

14. Microsoft vil bruke personopplysningene for å kontakte deltakerne for å bekrefte deltakelsen og for å kontakte vinneren. Alle personopplysninger vil bli slettet ca 6 uker etter vinneren har blitt valgt.

15. Du har rett til at be Microsoft om innsyn i dine personopplysninger.

Generelt
16. Disse vilkår og betingelser, gjennomføringen av denne konkurransen og fortolkningen og håndhevelsen av disse vilkår og betingelser skal eksklusivt være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med norsk rett. Deltakere underlegger sig ugjenkallelig og eksklusivt domstolene i Norge.

17. Microsoft kan ikke garantere for ytelsen til noen tredje part og skal ikke holdes ansvarlige for noen handling eller brudd på plikter av noen tredje part. Deltakere aksepterer at Microsoft ikke har noe ansvar overhodet for personskader, tap, kostnader, skader eller misnøye av noe slag i forbindelse med konkurransen, herunder som følge av deltakelse, eller manglende deltakelse, i konkurransen eller aksept eller feilaktig bruk av premien. Ingenting i dette avsnittet skal begrense Microsofts forpliktelse med hensyn til død eller personskader oppstått som en følge av selskapets uaktsomhet eller svindel.

18. Arrangøren er Microsoft Norge AS, Lysaker Torg 45, NO-1366 Lysaker att. Petri Wilhelmsen petwil@microsoft.com.
19. Arrangøren forbeholder seg retten til, under rimelige omstendigheter, å avlyse denne konkurransen eller endre antall vinnere på et hvilket som helst tidspunkt, uten derved å pådra seg noen form for ansvar.

Comments (0)

Skip to main content