Visual Studio Team System/Team Foundation Server 2010:n beta 2 julkaistaan hetkenä minä hyvänsä !


 “Hetkenä mina hyvänsä” ! Sen tarkempaa määritystä asiasta ei ole, mutta sen verran lisävaloa asiaan on, että beta 2 on varustettu niin sanotulla ”go live”  -käyttöoikeudella.  Se tarkoittaa, että beta 2:sta voi käyttää päivittäisessä käytössä, beta 1:n oli tarkoitettu vain ”renkaiden potkintaan”.  


 


”Hetkenä minä hyvänsä” tarkoittaa myös, että beta 2:n evaluaointia ja käyttöönottoa on syytä miettiä ja suunnitella. Tähän löytyy lisäapua Brian Kellerin blogista !


 


Matti Antila

Comments (0)

Skip to main content