Remix tapahtuma Web-kehittäjille ja Designereille helsingissä 30.9.


Remix -kiertue rantautuu Helsinkiin keskiviikkona 30.9. tuoden mukanaan huippupuhujia jenkeistä.   Tapahtuma on web-kehittäjien ja  luovien ammattilaisten must -tapahtuma tänä syksynä!


Laita päivämäärä  kalenteriin, avaamme ilmoittautumisen elokuun aikana.  


 


Web-kehittäjille tarkoitettuja luentoja ovat, What’s new in Silverlight  3, Silverlight .NET RIA Services, Taking advantage of Expression Blend for  developers sekä  ASP.NET MVC.


Puhujina seuraavat ansioituneet veijarit:  Brad Abrams,  Adam Kinney ja  Jani Järvinen


 


Luovien ammattilaisten luentojen aiheita ovat mm.  Sketch Flow: Form Concept to  Production, Surface and NUI, Discovering Expression Blend 3 sekä  The  future of UX.


Puhujina  jenkeistä August de los Reyes (Creative Director for the  Windows  Platform Core Innovation Team)  sekä  Arturo Toledo (UX Technical Product Manager)


 


Terveisin, 


 


Tanja

Comments (0)

Skip to main content