Microsoft BizSpark: 130 suomalaista yritystä mukanaBizSpark – uusien ohjelmistoyrittäjien oma ohjelma


 


Suomessa mukana on jo  130 ohjelmistoyritystä. Ohjelma on ollut menestys sekä kansainvälisesti että Suomessa.


 


BizSpark on uusille, omaa ohjelmistotuotetta tai –palvelua kehittäville ohjelmistoyrityksille suunnattu ohjelma. Ohjelman kautta yritys saa Microsoft-ohjelmistoja oman ohjelmistotuotteen tai –palvelun kehittämiseen, demoamiseen ja testaamiseen sekä mahdollisuuden näkyvyyteen ja tukeen. BizSparkiin liittyvän yrityksen on oltava alle kolmivuotias ja yksityisessä omistuksessa eikä sen liikevaihto saa ylittää miljoonaa USD:a vuodessa ohjelmaan mukaantulovaiheessa. Ohjelmaan liittyminen on ilmaista. Yrityksen poistuessa ohjelmasta peritään siltä 100 USD:n suuruinen kulumaksu. Lisätietoa ohjelmasta löytyy osoitteessa http://www.microsoft.com/finland/bizspark .


 


Suurin osa yrityksistä on liittynyt ohjelmaan yli 1300 verkostokumppanin kautta. Verkostokumppaneina on organisaatioita, rahoittajia ja yrityshautomoita, joilla on tuntemusta ohjelmistoalan yrittäjyydestä. Suomen verkostokumppaneina ovat: Suomen Ohjelmistoyrittäjät ry, Technopolis Ventures Oy, Venture Cup, Veraventure Oy, HSE Start-Up Center, Nebula Oy, Demola ja Suomen yrittäjäopisto. Olemme todella tyytyväisiä, että ohjelman toteutukseen osallistuu tasokkaita organisaatioita. BizSpark hosting -kumppanit, kuten Nebula Oy, tarjoavat ohjelmaan osallistumisen lisäksi uudelle ohjelmistoyritykselle hosting-palveluita erityishinnoittelulla.


 


BizSpark on suunniteltu vauhdittamaan uusien ohjelmistoyritysten alkutaivalta tarjoamalla nopean ja helpon väylän Microsoftin ohjelmistoihin, tukeen ja näkyvyyteen. BizSpark tarjoaa uusimmat, kattavat Microsoftin kehitystyökalut ja alustat ohjelmistotuotteen kehittämiseen (kuten Visual Studion ja Expressionin) ja palvelintuotantolisenssit  niiden hostaamiseen (kuten Windows Server ja SQL Server), ilman etukäteiskuluja ja vähin vaatimuksin, jolloin ohjelmaan mukaan tulo on mutkatonta. BizSpark-ohjelmaan osallistuminen ei vaadi sitoutumista vain Microsoftin tuotteisiin ja useita Open Source ISV:itä on BizSpark-ohjelmassa mukana testatakseen sovellustensa yhteensopivuutta.


 


12 000 mukana olevaa yritystä edustaa laajaa joukkoa eri aloilta mukaan lukien sosiaaliset verkostot, SaaS, terveydenhuolto, koulutus, mobiili-teknologia, viihde ja ajanvietepalvelut, rahoitus ja paljon muuta. Nämä uudet ohjelmistoyritykset rakentavat ja innovoivat Windows alustalle.


Suomessa mukana ovat mm. Miradore Oy http://www.miradore.com , Sopima Oy http://www.sopima.com, Desimaali Technologies Oy http://www.desimaali.com, Ecore Oy www.ecore.fi ja GWeb2 Oy http://www.gweb2.com


 


IT-laitehallintaan liittyvää ohjelmistosuunnittelua, -valmistusta ja konsultointia tarjoava lappeenrantalainen Miradore Oy liittyi BizSparkiin heti ohjelman alkaessa viime marraskuussa. Ohjelma on poikinut mm. ehdokkuuden InformationWeek lehden Startup 50 projektissa, jonne heitä ehdotti Microsoft Oy. Miradoren myynti ja markkinointijohtajan Ari Vehniän mukaan: ” BizSpark ohjelman kautta olemme saaneet hyvin kehitystyökalutukea ja näkyvyyttä. Ohjelma on toiminut kannaltamme erinomaisesti”


 


Sopima Oy kehittää sopimustenhallinnan SaaS-ratkaisuaan ensimmäisten joukossa Microsoftin Azure -pilvipalvelualustalle ja BizSpark-ohjelman vauhdittamana. Tarkoituksena tarjota palveluna kaikille yrityksille jotain mikä on aiemmin ollut vain suurten yritysten etuoikeus – parempaa riskien hallintaa ja tuottavuutta hyvällä sopimisella. ”Sopimustenhallinta on bisnesautomaation viimeinen alue jota ei ole lähdetty systemaattisesti kehittämään. Pilvipalvelualustan skaalautuvuus antaa pohjan rakentaa maailmanluokan ratkaisu, joka on myös pk-yrityksen ulottuvilla”, kertoo toimitusjohtaja Jaan Apajalahti.”Lisäpotkua saamme BizSpark-ohjelmasta”.


 


Desimaali Technologies Oy:n toimitusjohtaja Jouni Kontisen mielestä: ”BizSpark on hyödyllinen ohjelma pienen toimijan kannalta, kun käytettävien teknologioiden skaala on todella laaja ja kehitämme pääosin Microsoftin tekniikoihin perustuvia ratkaisuja. Tuottamamme ratkaisut ovat kaikkea Excel/Access laajennuksista aina data warehouse kehitykseen ja verkkopalveluista järjestelmäintegraatioihin. Käytössä on aika monipuolisesti Microsoftin tuotteita ja teknologioita: SQL Server 2008, Analysis Services, Excel, Access, VSTO, ASP.NET, Visual Studio 6, Visual Studio 2008, Windows Server, jne..”


 


BizSparkissa mukana oleva Ecore Oy on mittaustiedon käsittelyn ja sen esittämisen asiantuntija. Yritys keskittyy jalostamaan koneellisesti kerättyä suurta tietomäärää tiedon tarvitsijan ymmärtämään muotoon. Ydinosaamista ovat järjestelmäintegraatiot, raportointiratkaisut ja nykyaikaiset websovellukset tiedon laajamittaiseen keräämiseen, käsittelyyn, esittämiseen ja jakeluun. BizSparkista Ecoren toimitusjohtaja Petri Järvinen sanoo, että: "Kyllä suositellaan muidenkin mukaantuloa - toimiva systeemi!"


 


”Microsoft BizSpark on auttanut GWeb2:ta kehitysympäristön ja työkalujen ilmaisissa ohjelmistolisensseissä, jotka kasvuyrityksille ovat varsinkin alkuvaiheessa suuri kuluerä. GWeb2 käyttää Microsoftin uusinta SilverLight 2- teknologiaa interaktiivisissa kuluttajasovelluksissa mm. kosketusnäytöissä.” kertoo Gweb2:n toimitusjohtaja Markus Porvari.


 


GWeb2 tuottaa digitaalisen markkinoinnin sisältöratkaisuja Platform as a Service- toimintamallilla kosketusnäyttöihin sekä matkapuhelimiin kuluttajaympäristöissä (mm. ostoskeskukset). Yhtiö on kehittänyt ensimmäisenä maailmassa kollaboraatio- portaalin digitaalisen mainonnan hallintaan,välittämiseen sekä myymiseen Internetissä.


 


GWeb2 erottautuu kilpailijoista tarjoamalla vuorovaikutteista digitaalista kuluttajainformaatiota, kuten tuote- ja palveluhakuja, opastekarttoja, varausjärjestelmiä sekä paikallisuutisia kosketusnäyttöjen ja älypuhelinten välityksellä antaen laajemman näkyvyyden sekä seuraavan sukupolven Internet- palvelut kaikkien käyttäjien ulottuville ostoskeskusten sisätiloissa.


 


Yhtiön ainutlaatuinen digitaalisen informaation hallinnointi- ja sisällönluonti luo yrityksille sekä mainosyhtiöille uuden markkinointikanavan ja kehittyvää mainosmyynnin liikevaihtoa kuluttajien samalla arvostaessa nopeaa tiedonsaantia ja maksuttomuutta. Kyseessä on kaikkia osapuolia hyödyntävä ratkaisu.


 


GWeb2:n ohjelmistopalvelu lisää asiakastiloja omistavien suuryritysten tuotteiden ja palveluiden myyntiä, parantaa asiakaspalvelua sekä säästää kustannuksia ja ympäristöä verraten perinteisten paperi/muovi mainosten tuottamiseen.


 


GWeb2 on eräs Suomen nopeimmin kasvavista IT- alan kasvuyrityksistä ja yhtiö on äskettäin solminut merkittävän toimitussopimuksen ostoskeskuksiin Pohjoismaihin sekä Baltiaan tuoden digitaaliset informaatio- ja mainospalvelut 100 miljoonalle vuosittaiselle kävijälle.


 


 


Lisätietoa BizSpark-ohjelmasta, tai jos haluat liittyä mukaan, käy osoitteessa


http://www.microsoft.com/finland/bizspark .


 


Voit liittyä ohjelmaan myös ottamalla yhteyttä BizSpark projektipäällikkö


Hanne Tuomaiseen (i-hatuom@microsoft.com) 


 


 

Skip to main content