Visual Studio Team System mukana TechDaysissä!


Hei,


 


TechDays  ei kun paisuu…  tupa alkaa olla täynnä  ja  lisäsimme vielä  yhden kiinnostavan aihealueen mukaan ohjelmaan. Visual Studio Team System seminaarisarjassa (5.3.) tarkastelemme ohjemisto-organisaation toimintaa ja työkaluja eri näkökulmista. Päivä alkaa puolen päivän työpajalla, jossa keskitytään ohjelmistotestaukseen osana ohjelmiston elinkaarenhallintaa ja sitä miten VSTS auttaa ohjelmistotestausorganisaatiota. Iltapäivällä tutustutaan miten ketterää ohjelmistokehitystä tehdään VSTS:llä, miten tehdään rinnkkaissovelluksia Visual Studiolla ja katselmoidaan mitä VSTS 2010 versio tuo tullessaan.


 


Alustavan puheenvuoron torstaina 5.3.  klo 9:00   pitää  Jukka Paajanen Avanadelta.  Hän käy  puheessaan seuraavia  asioita: 


 


·         Testauksen suunnittelu vaatimuksista ja ominaisuuksista (non functional reqs) lähtien


·         Testausorganisaatio osana organisaatiota, työn ja vastuunjako


·         Hyväksymissuunnitelman ja kriteeristön luonti


·         Miksi testaus ei ole viimeinen, erillinen vaihe vaan osa koko prosessia


·         Omista toiminnallisuutesi ja kehittäjäsi


·         Yhteistyö käytännössä


·         Parhaita käytäntöjä, miten saat kehittäjän korjaamaan juuri sinun bugisi


 


Klo 10:30  Visual Studio Team System – testaajan työvälineenä


 


Visual Studio tunnetaan kyllä kehittäjien työvälineenä, mutta mitä se tarjoaa testaajille? Miten Team System tukee testausta sovelluksen eri elinkaarien vaiheissa ja miten testauksen suoritus ja seuranta integroidaan kiinteäksi osaksi tiimi –projektia.


        VSTS 2008 – 5 minuutissa


        Järjestelmän vaatimukset ja niihin liittyvät testitapaukset


        Testaustehtävien seuranta ja raportointi


        Testaajan työvälineet


o   Manual Test


o   Web Test


o   Load Test


        Testauksen suorittaminen ja hallinta


Henri Haapalainen, Tieturi


 


 


LOUNAS 11:30 - 13:00


 


 


Klo 13:00  Visual Studio Team System – Laadunvarmistus osana sovelluskehitystä


 


Miten Visual Studio Team System auttaa meitä selviytymään projektityön keskeisimmästä kulmakivestä, miten toimittaa laadukasta sovellusta nopealla syklillä? Miten jatkuva laadunvarmistus tuodaan keskeiseksi osaksi sovelluskehitystyötä?


 


        Laadunvarmistus osana sovelluskehitystyötä


o   Kattava yksikkötestaus kehittäjän toimesta


o   Tuotetun lähdekoodin analysointi


        Jatkuva integrointi


o   Automaattiset käännökset


o   Käännöksen laadunvarmistus (BVT), testilistat ja niiden suorittaminen osana käännösprosessia


        Testauksen suorittaminen


o   Bugien hallinta


o   Testaajan ja kehittäjän vuoropuhelu


        Muutosten hallinta ja uudelleen testaus


 


Henri Haapalainen, Tieturi


 


 


Klo 14:30 Best Practices for Developing Parallel applications for multi-core processors.


This session will first introduce the Core i7® multi-core processor family (formerly known as Nehalem) and will describe


how to exploit the parallelism provided by the micro-architecture. 


Edmund Preiss, Intel, Germany


 


Klo: 16:00 Team Foundation Server ja Scrum – hallittua ketteryyttä hakemassa


Ketterät kehitysmenetelmät ovat kiistatta täällä. Niitä on helppo kokeilla, mutta miten projektia pidemmän päälle hallinnoidaan? Entä millä tavalla seuranta ja työtehtävien kirjaus on järkevintä hoitaa? Esityksessä käydään läpi menestyksekkäitä Scrum-projekteja, joiden hallinta on toteutettu Team Foundation Serverillä ja tarkastellaan saatuja kokemuksia mm. raportoinnin osalta.


Sami Poimala ja  Henrik Blåfield Sininen Meteoriitti Oy


 


17:30 VSTS 2010 – Katsaus tulevaan


Tuleva Visual Studio Team System versio tuo tullessaan monia toivottuja parannuksia.  Keskeisiä teemoja ovat sovelluksen mallintaminen,  sovelluksen rakenteeseen ja arkkitehtuuriin pureutuminen sekä testaus- ja toteutustyötä tehostavat uudet toiminnot.


        Keskeiset teemat


        Mitä uutta projektien ja työtehtävien hallintaan?


        Sovelluksen mallinnus


o   UML –kaaviot


o   Architecture Explorer


        Mitä uutta testauksenhallintaan ja virheiden selvittämiseen?


o   Diagnostiikan nauhoittaminen


o   Käyttöliittymä testauksen automatisoiminen


        Entäs meille kehittäjille?


o   Työvälineitä laadukkaamman koodin toteutukseen


o   Mitä uutta versiohallintaan ja käännöksiin


Henri Haapalainen, Tieturi


 


Iltajuhlat…. J 


 


Ilmoittauduhan mukaan www.techdays.fi


 


Tanja


Skip to main content