Katsaus tulevaan – Visual Studio 2010 Team System


Visual Studio 2010 ja .NET Framework 4.0 luovat perustan Microsoftin seuraavan sukupolven sovelluskehitystyökaluille. Visual Studio ja .NET Framework ovat suunniteltu ohjelmistokehittäjien tuoreimpien tarpeiden mukaan ja yksi pääteemoista on:


Sovellusten elinkaarenhallinnan (ALM=Application Lifecycle Management) välineistön demokratisointi


Organisaatioissa monet ovat tekemisissä ohjelmistohankkeiden kanssa, aloittamassa, tekemässä ja ylläpitämässä projekteja.  Myös projektien sidosryhmiin kuuluu paljon henkilöitä  rahoittamassa, suunnittelemassa, katselmoimassa, hyväksymässä ja käyttämässä hankkeita. Perinteisesti projektien sidosryhmät  ovat olleet erilaisessa asemassa kun katsotaan miten he ovat voineet vaikuttaa, seurata ja hyödyntää projekteja ja tuotoksia. Visual Studio 2010 Team System pyrkii edelleen tasa-arvoistamaan työntekijöiden osanoton projekteihin ja sitä kautta edistämään hankkeiden onnistumista.


 


 


Microsoft Visual Studio Team System 2010


Visual Studio Team System 2010 tuo uusia ominaisuuksia jotka täyttävät erilaisten tekijöiden tarpeita – arkkitehdista ohjelmistokehittäjään, projektipäälliköstä testaajaan. Esimerkkejä uusista ominaisuuksista ovat:


             Visualisoi olemassa olevat koodit ja sen arkkitehtuuri uudella ”Architecture Explorer”   toiminnallisuudella.


           Suunnittele ja  jaa näkemyksesi arkkitehtuurista monenlaisilla diagrammeilla kuten ”use case”, ”activity” ”sequence” diagrammeilla.


             Tehosta testausta parantamalla testiskenaarioiden dokumentaatiota uusilla työkaluilla ja testidatan keruuta helpottamalla.


             Löydä ja aja uudelleen vain ne testit, joihin tehdyt muutokset vaikuttavat (Test Impact View).


             Tehosta versionhallintaa ohjelmistohaarojen visualisoinnilla ja ”gated check-in” toiminnolla.


 


Visual Studio 2010 vauhdissa Channel 9:ssa


Channel 9 -sivuilta löytyy kattava kokoelma videoita VSTS 2010 uusista ominaisuuksista. Ota hyvä asento ja katso miten toimintaa voi parantaa eri osa-alueilla. https://channel9.msdn.com/visualstudio/


 


Visual Studio Team System Development Edition ja Database Edition


Visual Studio Team System –tuoteperheessä Database ja Development –versiot tulevat yhdistymään samaan tuotteeseen. Tämä mahdollistaa laadukkaan ja tehokkaan ohjelmiston kehityksen käyttöliittymästä tietokantaan. Tämä etu tuodaan käyttäjille jo nyt MSDN –tilauksen avulla ja VSTS 2010 nämä löytyvä yhdestä ja samasta tuotteesta.


 


Valmistaudu VSTS 2010 saapumiseen ja hyödynnä step up -tarjous


Jos käytät Visual Studio Professional versiota voit korottaa käyttöoikeutesi johonkin Visual Studio 2008 Team System tuotteeseen ja säästää 30 prosenttia. Tai jos käytät jotain  Visual Studio Team System tuotetta voit korottaa käyttöoikeutesi Visua Studio Team Suiteen. Tuotteiden mukana tuleva MSDN tilaus varmistaa, että käyttöoikeutesi ovat kunnossa kun VSTS 2010 tulee saataville. Lue lisää. 


 


Matti

Comments (0)

Skip to main content