Презентации на 19.05

През тази седмица ще се проведат две презентации на 19.05, като и двете ще бъдат на теми свързани с базите данни. От 19:00 в ТУ-София, зала 1152, Бранислав Абаджимаринов ще ни обясни какви са основните методи за достъп до бази данни в .NEТ. Пълното заглавие на темата е “.NET библиотеки за достъп до релационни бази…