Истории на успеха от Imagine Cup: 2009 г.


През 2009 г. темата на Imagine Cup отново е “Представете си свят, в който технологиите помагат да се решат най-сложните проблеми”. В състезанието взимат участие близо 300 хиляди студента от 124 страни, а световните финали отбелязват абдолютен рекорд – цели 149 отбора достигат до тях. Българският отбор MindPoint е фокусиран върху началното образование и е изключително отдеден на идеята си. Какво се случи с Кирил Русев, Дилян Русев, Никола Косев, Рая Юнакова и ментора им Милена Лазарова четете в краткото интервю:

Защо и как решихте да се включите в състезанието?

Четиримата членове на отбора бяхме запалени фенове на технологиите и през 2008 г. решихме, че е дошло времето да направим собствен проект, като екип. Не бяхме сигурни откъде да започнем и какво искаме да направим и тогава се сетихме за Imagine Cup. Състезанието ни предостави идеалната платформа върху която да стъпим – имахме тема, имахме цел и не на последно място, имахме краен срок, в който да я постигнем.

Решението ни да се включим беше повлияно и от отбор Атлас, който спечели локалния финал за България през 2008 г. Трима от неговите членове бяха колеги на трима от нас в работата си – Кирил работеше с Боряна, Дилян с Йордан и Рая с Мартин. Когато Атлас участваха в състезанието, имахме възможността да следим отблизо техния прогрес и вълненията им и това ни мотивира допълнително и ние да се включим. 

Как избрахте да се занимавате с областта, в която съсредоточихте проекта си?

Темата на състезанието беше изключително обширна и позволяваше да се захванем наистина с всичко, което ни хрумне. Когато започнахме да обмисляме отделните проблеми, обаче осъзнахме, че образованието е област, която директно засяга всички останали. Например, не е възможно да измислиш лек за някоя болест, ако не си научил каква е тя. Така решихме, че най-доброто нещо, за което можем да работим е да направим образованието лесно, интересно и желано за децата.

Какво представлява вашия проект?

Основните проблеми, които искахме да адресираме в образованието са понижения интерес на учениците към уроците и недостатъчните ресурси, с които разполагат институциите за оборудване на класните стаи с модерна техника. Системата, която създадохме в отговор на тези предизвикателства нарекохме Енвижън (Envision) и съдържа 3 модула:

Енвижън в клас се използва по време на учебните часове от учителя и учениците. За да се ангажира вниманието на всеки отделен ученик , системата дава възможност за едновременна работа на множество потребители. За своята работа тя изисква наличието на един единствен компютър, един проектор и мишка за всяко дете, което осезаемо намалява разходите за оборудване на стандартна класна стая. Учителят използва компютъра и проектора, за да изобрази съдържанието на урока пред учениците.

Енвижън Мениджър дава възможност на учителите сами да разработват уроците, които ще представят пред учениците.

Уеб портал за споделяне на създадените уроци между учителите.  

Какъв е най-силният елемент на проекта ви?

Това че работи! Още преди явяването ни на световните финали имахме възможността да изпробваме софтуера в реална обстановка с реални учители и деца. Отзивите бяха по-впечатляващи отколкото си представяхме – учителите бяха впечатлени от лекотата, с която се работи със системата, а децата бяха в истински възторг (въпреки, че реално учеха). Това ни даде изключително силен стимул да развиваме системата и за напред. 

Чисто функционално смятаме, че разнообразието от дейности и начини за представяне на информацията и ангажиране на децата са един от елементите, които направиха проекта токова добър.

Какво може да бъде подобрено?

Нещата в един софтуерен проект винаги могат да бъдат подобрени. Благодарение на активната обратна връзка, която получихме от учителите, с които работихме имахме възможността да усъвършенстваме системата още докато участвахме в състезанието. Това, което не успяхме да реализираме, а имахме като план беше запазването на индивидуалните резултати на учениците и генерирането на подробна статистика за представянето им през годината. Тази функционалност все още остава TODO 🙂 

Какви са цялостните ви впечатления от състезанието (българските и световните финали)?

Участието в Imagine Cup е едно от най-страхотните преживявания, които сме имали като студенти! Чувството да спечелиш локалния финал в едно толкова важно състезание е невероятно. А участието на световните финали беше най-голямата награда, която можехме да получим. Организацията, всички специални събития, хората, с които се запознахме, самата енергия на събитието – всичко това беше незабравимо. 

Какво се случи с отбора ви след състезанието?

Много, много неща 🙂 След Imagine Cup участвахме в още няколко състезания, на които също се представихме добре:

  • NovaTech, България, юли 2009г., 3то място
  • NovaTech (финали за централна и източна Европа), Израел, октомври 2009г., 3то място
  • IBTEC (световни финали), САЩ, ноември 2009г
  • Imagine Cup, Великобритания, април 2010г., 2ро място

След страхотните отзиви, които получихме в Кайро решихме да продължим работа по проекта си и да опитаме да го внедрим на практика в образованието. С подкрепата на Майкрософт стартирахме пилотна програма и Енвижън започна да се използва в 3 училища в София през 2009/2010 учебна година. През следващата учебна година, 2010/2011 започнахме комерсиалното разпространение на продукта в образованието и през последните 2 години Енвижън започна да се използва:

  • В близо 20% от българските училища с начален курс на обучение;
  • В повече от 100 града в България, както и извън границите на страната в Кипър и Испания;
  • От над 800 класа и повече от 17 000 ученици;

Компанията, която създадохме около проекта си се нарича Нимеро и продължава да се развива активно. Наскоро започнахме да разработваме своя втори продук, базиран на Kinect и станахме първата и единствена компания от централна и източна Европа, която членува в програмата на Майкрософт за ранни разработки с Kinect – TAP (Technology Adoption Program). Екипът ни претърпя някои промени, като Рая стана част от екипа на Майкрософт България, с двама нови души се присъединиха към нас – Атанас Добрев и Георги Златаров.

Като цяло, нещата при нас се развиха по възможно най-благоприятния начин и смятаме, че успяхме да извлечем максимума от участието си в Imagine Cup. Въпреки че на моменти ни беше много трудно, бихме повтори всичко без колебание, защото наистина си заслужаваше.

Comments (0)

Skip to main content