Трансформиране на ИТ с частен облак от Microsoft


Регистрирайте се сега за виртуалното събитие на 17 януари 2012 г. (вторник), 18:30 ч.

Чуйте от други ИТ специалисти как облачните технологии могат да ви помогнат да извлечете максимално конкурентно предимство с минимален риск.
Научете за предложенията на Microsoft, вкл. частни, публични и хибридни модели за облачни технологии.
Запознайте се с решенията на Microsoft за частен облак в Microsoft Technology Center.

Skip to main content