Конкурс за приложение с LightSwitch


Българският клон на компанията Infragistics обяви конкурс, който търси най-атрактивното приложение, работещо с пространствени данни.

Изисквания

Прототипът трябва да визуализира геопространствени данни (позиция и форма на географски обекти) и да осъществява възможности за двустранна връзка между географските данни и атрибутните данни от базата. Приложението трябва да позволява различна символизация върху картата в зависимост от стойността от данните (цвят и/или форма на символите).

Приложението трябва да

  • бъде разработено на Visual Studio LightSwitch 2011
  • има не повече от 4 екрана
  • имплементира различни потребителски роли с различни права, които да имат частичен или пълен достъп до информацията

Могат да се използват:

  • различни компоненти
  • различни източници на географски данни (Bing Maps, Google Maps, SQL Spatial, файлови данни (shapefiles) и други)
  • атрибутни данни от произволен източник – бази данни (MS SQL Server, MySQL, MS Access), SharePoint, WCF RIA и др

Изпращане на прототип

Архивирани, изпратените приложения не трябва да имат размер, по-голям от 10MB.

Адрес за изпращане на задачите sofiaoffice@infragistics.com

Краен срок за получаване на задачите – 12 :00ч. на 24 Август 2011г.

Победителите ще бъдат обявени на 24 Август 2011г. от Jason Beres,  Infargistics VP of Product Management, Community, and Evangelism.

Авторите на най-оригиналните решения ще получат Amazon Kindle.

VS-LtSwtch_h_rgb

Skip to main content