Излезе Visual Studio 2010 Feature Pack 2


Новият feature pack за Visual Studio 2010 разширява възможностите на продукта за тестване, визуализация на кода и моделиране. Някои от предлаганите функции са:

  • Използване на Microsoft Test Manager за запис и възпроизвеждане на действия за Silverlight 4 приожения
  • Създаване и редактиране на автоматизирани UI тестове за Silverlight 4 приложения
  • Изпълнение на автоматизирани UI тестове за уеб приложения в Mozilla Firefox 3.5 и 3.6
  • Генериране на код от елементи на UML клас диаграми
  • Създаване на UML клас диаграми от съществуващ код

Всички функции за визуалиузация и моделиране, включени във Feature Pack 1 също са налични.

Feature Pack 2 е достъпен при използване на всички видове MSDN subscription, Bizspark или MSDN Academic Aliance.

За повече информация и изтегляне посете bit.ly/98K1IY

Skip to main content