Erasmus: EU проект за млади предприемачи


Тази информация може да не е много технологична, но за сметка на това може да е безценен шанс за хората, започнали скоро със собствен бизнес. Понеже част от нашата работа (Microsoft Bizspark и Microsoft WebsiteSpark) е, работейки с локалния European Union Grants Advosor (EUGA) представител да насърчаваме стартиращия бизнес решихме, че за четящите тук може да е полезно.

clip_image002

Еразъм за млади предприемачи

clip_image002

За какво става дума?

„Еразъм” за млади предприемачи е пилотен проект , иницииран от ЕС. Той цели да помогне на младите предприемачи да придобият умения за управление на малки и средни предприятия ( МСП), като прекарат известно време , работейки с опитен предприемач от същия сектор, в друга страна – членка от Европейския съюз.

Каква е целта на „Еразъм" за млади предприемачи?

„Еразъм" за млади предприемачи дава импулс на предприемачеството и конкурентоспособността, интернационализацията и растежа на новосъздадените и установените МСП в ЕС. Програмата допринася за трансфера на ноу-хау и изграждането на мениджърски умения, необходими за ръководството на МСП.

Как функционира „Еразъм" за млади предприемачи?

„Еразъм" за млади предприемачи предлага възможност на начинаещи предприемачи да работят до 6 месеца заедно с опитен предприемач от друга европейска страна. От опитния предприемач домакин начинаещият предприемач може да придобие знания за стартирането и ръководенето на МСП в следните области:

 • ключови фактори за успех,
 • ефективно планиране,
 • финансов и оперативен мениджмънт,
 • разработка на иновационни продукти и услуги,
 • успешни продажбени и маркетингови практики.

Начинаещите предприемачи ще имат също възможност да получат сведения относно:

 • европейското търговско право и единния европейски пазар,
 • европейските стандарти,
 • европейската подкрепа за МСП.

Тази програма на ЕС:

 • предлага възможност на начинаещи предприемачи да се учат от предприемач с опит, който ръководи малко или средно предприятие (МСП) в друга страна от ЕС,
 • способства за обмена на опит между начинаещи предприемачи и предприемачи с опит,
 • улеснява достъпа до нови пазари и намирането на потенциални бизнес партньори,
 • поощрява изграждането на мрежи между хората на бизнеса и МСП,
 • позволява на опитните предприемачи да развиват нови търговски връзки и да научават повече за съществуващите възможности в друга страна от ЕС.

Кой може да участва?

Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит. Начинаещи предприемачи са предприемачи, които твърдо планират да започнат собствен бизнес или вече са започнали такъв през последните три години. Предприемачите с опит трябва да притежават или ръководят МСП в ЕС.

Защо се нуждаем от „Еразъм" за млади предприемачи?

Предприемачеството е от съществено значение за икономическия растеж и създаването на работни места. На много от създателите на МСП липсва мениджърски опит и ключови умения. Това, заедно с факта, че МСП в огромното си мнозинство развиват дейност единствено в отделна страна, ограничава растежа.

„Еразъм" за млади предприемачи ще помага на начинаещи предприемачи да придобият съответните умения, както и да разширят обсега на дейността си в рамките на Европа.

Къде мога да кандидатствам?

Начинаещи предприемачи и предприемачи с опит могат да се регистрират на следния уебсайт: www.erasmus-entrepreneurs.eu


Skip to main content