Windows Server 2008 R2 в MSDN AA


Сървърната операционна система на Майкрософт – Windows Server 2008 R2 е вече налична за изтегляне от MSDN AA. Студенти и преподаватели от следните университети имат безплатен лицензиран достъп до новата версия на Windows Server:

 • Аграрен университет – Пловдив
 • Американски университет в България
 • Бургаски свободен университет
 • Варненски свободен университет
 • Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“
 • Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“
 • Висше транспортно училище „Т. Каблешков“ – София
 • Икономически университет – Варна
 • Колеж по телекомуникации и пощи
 • Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
 • Русенски университет „Ангел Кънчев“
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 • Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов
 • Технически университет – Варна
 • Технически университет – Габрово
 • Технически университет – София
 • Университет за национално и световно стопанство – София
 • City University of Seattle

Освен до новата сървърна операционна система, студентите и преподавателите от тези университети имат достъп и до много други продукти на Майкрософт, сред които и Windows 7.

Skip to main content