Историята на Майкрософт – 1978 г.


За Майкрософт, 1978 г. започва с обявяването на COBOL-80, който отговаря на стандартите за микропроцесорни системи 8080, Z80 и 8085. През същата година компанията открива първия си офис извън САЩ и за първи път годишните приходи надхвърлят $1.000.000.


11 април 1978 г.


Майкрософт обявява COBOL-80, който отговаря на стандартите за микропроцесорни системи 8080, Z80 и 8085.


1 ноември 1978 г.


Майкрософт открива в Япония първия си представителен офис извън САЩ.


6 ноември 1978 г.


Майкрософт обявява Microsoft EDIT-80 – текстов редактор за 8080 и Z80.


1 декември 1978 г.


Майкрософт обявява Microsoft FORTRAN-80 Compiler за TRS-80.


Брой служители и годишни приходи на Майкрософт през 1978 г.


13 служители и $1.355.655 годишен приход


* * * * *

* * * * *Какво се е случило през 1979 г.? Очаквайте на 23 септември 🙂

Skip to main content