Windows Embedded Standard 2011 CTP


От днес всички потребители на Microsoft Connect имат достъп до Windows Embedded Standard 2011 CTP. Операционната система е базирана на Windows 7 и включва Internet Explorer 8, Windows Media Player 12, RDP 7.0 и .NET Framework 3.5. Осигурена е и поддръжка на 64-битови процесори, Windows Aero, WPF и Windows Touch. Операционната система Embedded 2011 е предназначена за т.нар. “тънки клиенти”, POS терминали, и други вградени системи.


Полезни връзки:


Microsoft Connect – Официалния сайт, от който може да се изтегли Embedded 2011

Skip to main content