ASP.NET MVC’de alternatif URL Routing tanımlaması

Bir MVC 3 projesi yarattığınız zaman karşınıza çıkan default URL Routing tanımlaması şu şekilde olacaktır:             routes.MapRoute(                 “Default”, // Route name                 “{controller}/{action}/{id}”, // URL with parameters                 new { controller = “Home”, action = “Index”, id = UrlParameter.Optional } // Parameter defaults             ); Bu tanımlamada anlaşılacağı gibi, web uygulamanıza gelen isteklerde URL…