BizTalk 2013 CU2 ve BAP 2013 CU1 yayınlandı


Merhaba,

31 Ekim itibari ile BizTalk'un son sürümüne ait toplu güncelleştirme paketi yayınlandı.Tüm BizTalk güncelleştirme paketlerini bu link'ten edinebilirsiniz. Güncelleştirmeler toplam 19 farklı soruna çözüm getiriyor. Özellikle benim çok sık olarak karşılaştığım ESB konfigürasyonu sırasında oluşan aşağıdaki hata için çözümde pakete dahil edilmiş:

FIX: "Could not load file or assembly 'Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient

Bunun haricinde bellek ve CPU kullanımı ile ilgili iki farklı performans problemi de düzeltilmiş durumda. Aşağıda tüm gelen güncellemelerin listesini bulabilirsiniz:

Biztalk 2013 CU2:

KB makalesinin numarası. Açıklama
2777584 Düzeltme: BizTalk Server 2013'de bir BizTalk EDI uygulaması BizTalk Server 2010 veya BizTalk X 12 EDI 835 şemada doğruladığınızda "maxOccurs" değeri geçersiz
2823757 Düzeltme: BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 de kuyrukta bekleyen mesaj yokken bellek kullanımın yükselmesi
2835689 Düzeltme: BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 System.Xml.XmlDocument kullandığınızda "InnerText özelliğini yalnızca yazma" hata iletisi
2802453 Düzeltme: Ardışık konumları almak için doğrudan BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 şeması derlemesi güncelleştirdikten sonra döner
2848425 Düzeltme: "dosya veya derleme yüklenemedi ' Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient sürüm 5.0.1.0 =" BizTalk Server 2013'ün ESB Yapılandırma Aracı'nı kullandığınızda hata
2855762 Düzeltme: BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 veritabanından ayarlanmış olan bir sonuca dönmek için WCF tabanlı SQL bağdaştırıcı tek yönlü bağlantı noktası kullandığınızda SQL bağlantısı sızıntısı
2813294 Düzeltme: bağlantı noktası alırsınız 2 yönlü WCF-BasicHttp BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 "başarısız ileti yönlendirme" özelliği etkin durumdayken bir WCF istemcisi yanıt vermiyor
2778133 Düzeltme: BizTalk Server 2010 veya BizTalk Server 2013 zaman uyumsuz MDN birlikte şifreli AS2 ileti almaya çalıştığınızda ileti askıya alınmış
2885488 Microsoft BizTalk Server 2013 toplu güncelleştirme 2 ileti kutusunu Viewer için bir güncelleştirme kullanılabilir
2882453 Düzeltme: HIX EDI hareketler için destek 005010 x 306 (820) ve BizTalk Server 2013, BizTalk Server 2010 ve BizTalk Server 2009 için 005010 x 220 (834)
2851429 Düzeltme: XpathMutatorStream sınıfı BizTalk Server 2013'de XML belgelerine uymasıdır karşı Xpath deyimleri yürütme beklendiği gibi çalışmıyor
2859398 Düzeltme: BizTalk Server 2013 iletileri Belge Kitaplığı görünümündeki veya çevrimiçi SharePoint kitaplığından alamaz
2891320 Düzeltme: BizTalk Server 2013 ve SQL Server 2012 bir bilgisayara yüklendikten sonra yüksek CPU kullanımı
2849475 Düzeltme: BizTalk Server 2013'de ESB Toolkit 2.2 WCF hizmetleri gözattığınızda "System.ArgumentException" hatası
2887594 ESB gezi programı Çözümleyici Araç Takımı BRE özel bir durumla başarısız olur.

 Biztalk Adapter Pack 2013 CU1: 

 
 
VSTS hata numarası KB makalesinin numarası. Açıklama
1560527 2845542 Düzeltme: Paket değişkenleri Oracle veritabanına bağlanmak için BizTalk Adapter for Oracle veritabanı kullandığınız zaman işlemleri başarısız tetikleme
1560522 2845538 Düzeltme: bir Oracle veritabanına bağlanmak için Oracle veritabanı için BizTalk bağdaştırıcısını kullandığınızda "Sütunu 'PROVIDERTYPE' SchemaTable tabloya ait değil" durum
1560532 2845536 Düzeltme: BizTalk Server 2010'da bir WCF dayanarak SAP bağdaştırıcısı kullandığınızda, ileti SM58 içinde kalmış olur
1276334 2836739 Düzeltme: WCF SAP bağdaştırıcısı alma konumu donuyor ağır yük altında tRFC sunucu olarak çalışırken

 

İyi çalışmalar dilerim,

Mert Öztürk

 

Comments (0)

Skip to main content