.NET Framework 3.0 for VIK study group


Tonight I'll be speaking for the of the "" in Antwerp. The study group plans to launch a VIK .NET study group which Microsoft wants to support.

Announcement (Dutch) from :

De studiegroep Java Web Applicaties kijkt even over de muur bij de buren. Op maandag 16 oktober komt David Boschmans ons een uiteenzetting geven over de .NET wereld.
De studiegroep Java heeft al meermaals sessies georganiseerd die niet specifiek op Java en JEE gericht waren. Telkens hadden we interesse vanuit bedrijven waar men voor .NET gekozen had. En de vraag kwam dan ook om eens iets te organiseren voor de .NET-wereld.
Doel van de sessie is o.a. te zoeken naar vrijwilligers die als voorzitter en secretaris hun schouders willen zetten onder de studiegroep .NET. Beide informatica-studiegroepen (Java en .NET) kunnen eigen onderwerpen voorbereiden en samenwerken als het om informatica-onderwerpen gaat die de beide groepen aanbelangen.

My presentation will be covering the Microsoft development platform with a focus on the new release. The slides can be found .

More information on the event can be found on . Register .

Comments (1)

  1. pho says:

    and thanks for an interesting overview! curious about the wpf/e ctp now 😉

Skip to main content