Eksperten spørger – sortere din mapper med ASP ?


http://www.eksperten.dk/spm/840708

Det er synd at man ikke har LINQ i ASP eller PHP for den sags skyld, men med .NET kan du lave noget så smukt som:

C#

using System;
using System.IO;
using System.Linq;

namespace SortFiles
{
    class Program
    {
        static void Main( string[] args )
        {
            DirectoryInfo dirInfo = new DirectoryInfo( @"C:/Windows" );

            var query = from files in dirInfo.GetFiles()
                        orderby files.Name
                        select files;

            foreach( var item in query ) {
                Console.WriteLine( item.Name );
            }

            Console.ReadLine();
        }
    }
}

VB:

Imports System
Imports System.IO
Imports System.Linq

Namespace SortFiles
    Friend Class Program
        Shared Sub Main(ByVal args() As String)
            Dim dirInfo As New DirectoryInfo("C:/Windows")

            Dim query = From files In dirInfo.GetFiles() _
                        Order By files.Name _
                        Select files

            For Each item In query
                Console.WriteLine(item.Name)
            Next item

            Console.ReadLine()
        End Sub
    End Class
End Namespace

-----

Det er da både nemt og lækkert kode 🙂


Comments (2)
  1. Bare for at Guildmaster ikke kommer mig i forkøbet, så behøver man faktisk ikke "Select files" i VB.NET da det er underforstået hvis du ikke skriver noget 🙂

Comments are closed.

Skip to main content