"Going native to see sharp!" – czyli… ?

… czyli krótko i treściwie i jak widać po kilku ostatnich postach, będę się na tym blogu chciał skupić głównie jeśli nie tylko i wyłącznie na tematyce C++ dla programistów zainteresowanych tworzeniem aplikacji dla Windows.Stąd też zmiana stopki tytułowej dla bloga z Devoted to Technology na Going Native to See Sharp. Zamierzałem z tym pomysłem…

2

Fast and Fluid czyli synchroniczne i asynchroniczne wywołania w Windows RT

W WinRT większość metod w obiektach jest przygotowana do wywołania asynchronicznego. Przy tworzeniu własnych komponentów również zachęcałbym do tworzenia par Metoda() oraz MetodaAsync()W takim przypadku, gdy nasza metoda normalnie wyglądała by tak: int foo(int bar) – jej wersja asynchroniczna w warstwie deklaracji zmieniła by postać w następująca: IAsyncOperation<int> fooAsync(int bar).Jeśli nasza metoda nie miała by…

0