[PL] Visual Studio 2010 – DXUT i problemy z kompilacją (SDK z Marca 2009)


Gdy przyjrzałem się nowemu SDK do DirectX (głównie ze względu na bibliotekę do matematyki pod Xna, zoptymalizowaną pod hardware i zgodną z Xbox DevKit) to odkryłem pomocnicza bibliotekę DXUT (DXUT.h) w natywnym DirectX. Dawno nic nie pisałem natywnie, więc się zdziwiłem i zacząłem czytać o niej w dokumentacji.

Całkiem przyjemna biblioteka, aby wiele spraw, które wcześniej wymagały mnóstwo linii kodu rozwiązać na skróty. Przykład z samego początku: stworzenie okna, urządzeń, obsługa podstawowej pętli programowej, to przez specyfikę COM oraz WinAPI to multum linii, o których najchętniej byśmy zapomnieli). DXUT to nam załatwia poprzez wywołanie paru prosto skonstruowanych funkcji:

1) Inicjalizacja:

HRESULT WINAPI DXUTInit( bool bParseCommandLine = true,
bool bShowMsgBoxOnError = true,
WCHAR* strExtraCommandLineParams = NULL,
bool bThreadSafeDXUT = false );

2) Okno:

HRESULT DXUTCreateWindow(
const WCHAR *strWindowTitle = L"Direct3D Window",
HINSTANCE hInstance = NULL,
HICON hIcon = NULL,
HMENU hMenu = NULL,
INT x = CW_USEDEFAULT,
INT y = CW_USEDEFAULT );

3) Obsługa komunikatów poprzez Callback:

VOID DXUTSetCallbackMsgProc(
LPDXUTCALLBACKMSGPROC pCallbackMsgProc,
void* pUserContext );

4) Stworzenie urządzenia DirectX:

HRESULT WINAPI DXUTCreateDevice(
bool bWindowed = true, 
int nSuggestedWidth = 0,
int nSuggestedHeight = 0 );

Dzięki temu przykładowy szkielet aplikacji, która ma coś rysować i reagować na zdarzenia może wyglądać następująco:

INT WINAPI WinMain( HINSTANCE, HINSTANCE, LPSTR, INT )
{
  DXUTSetCallbackD3D9DeviceAcceptable( IsDeviceAcceptable );
  DXUTSetCallbackD3D9DeviceCreated( OnCreateDevice );
  DXUTSetCallbackD3D9DeviceReset( OnResetDevice );
  DXUTSetCallbackD3D9FrameRender( OnFrameRender );
  DXUTSetCallbackD3D9DeviceLost( OnLostDevice );
  DXUTSetCallbackD3D9DeviceDestroyed( OnDestroyDevice );
  DXUTSetCallbackMsgProc( MsgProc );
  DXUTSetCallbackKeyboard( KeyboardProc );
  DXUTSetCallbackFrameMove( OnFrameMove );
  DXUTSetCallbackDeviceChanging( ModifyDeviceSettings );

  DXUTInit( true, true ); 
  DXUTCreateWindow( L"Example" );
  DXUTCreateDevice( true, 640, 480 );

  // Custom main loop
  HWND hWnd = DXUTGetHWND();
  BOOL bGotMsg;
  MSG msg;
  msg.message = WM_NULL;
  PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_NOREMOVE );
  
  while( WM_QUIT != msg.message )
  {
    // Use PeekMessage() so we can use idle time to render the scene
    bGotMsg = ( PeekMessage( &msg, NULL, 0U, 0U, PM_REMOVE ) != 0 );
    
    if( bGotMsg )
    {
      // Translate and dispatch the message
      if( 0 == TranslateAccelerator( hWnd, NULL, &msg ) )
      {
        TranslateMessage( &msg );
        DispatchMessage( &msg );
      }
    }
    else
    {
      // Render a frame during idle time (no messages are waiting)
      DXUTRender3DEnvironment();
    }
  }
  
  return DXUTGetExitCode();
}

Jak widać jest parę rzeczy, z którymi trzeba się zapoznać, ale mimo wszystko wygląda spójnie, zwięźle i czytelnie. W DirectX było już wiele tego typu helperów, na tym na którym ja się kiedyś zatrzymałem wszystko opierało się o klasy i trochę na modłę tego co zaproponowano w Managed DirectX w .NET Framework. Ten bardziej oparty na funkcjach niż na klasach nie narzuca nikomu pure C++ OOB i widzę, że teraz wszystkie przykłady są o niego oparte. Postanowiłem zatem też się pobawić chwilkę tą biblioteką.

Jeśli wy chcecie to od razu uprzedzam na pierwszą minę, na jaką możecie natrafić. Ta biblioteka nie jest w Include’ach i Libach. Ona jest dostępna w źródłach, więc jeśli chcecie z niej skorzystać należy ją sobie skompilować i wrzucić w rozpoznawalne dla projekty foldery.

Standardowy folder z źródłami tej biblioteki: $(SDK_DIR)\Samples\C++\DXUT

u mnie: C:\Program Files\Microsoft DirectX SDK (March 2009)\Samples\C++\DXUT

Druga mina na jaką natrafiłem wiąże się z Visual Studio 2010. Jeśli rozpoczęliście testy tego środowiska to mogliście natrafić na pewien bład, który jest omawiany tutaj. Moje Visual Studio napotkało na problem w znalezieniu plików w dodatkowych folderach dodanych do listy Include/Lib, w ten sposób pliki z najnowszego SDK nie bardzo dały się znaleźć i generowały błąd podczas kompilacji.

W tym przypadku nie znalazłem niestety innej podpowiedzi niż przekopiowanie tych plików do rozpoznawalnych folderów z defaulta (np folder z zainstalowanym VS/Include czy ~/Lib)

Według wpisu na connect.microsoft.com to jest bug, nad którym w Redmond pracują i pewnie już przy kolejnej wersji Beta będzie już historią.

Visual Studio 2005/2008 oczywiście nie powinno mieć tego problemu.

Comments (2)
 1. Dziękujemy za publikację – Trackback z dotnetomaniak.pl

 2. Adderek says:

  Fajnie… W dawnych czasach próbowałem skompilować kod pod DX8 i… file read error 🙂 Nie pamiętam szczegółów ale "stare" visual studio nie potrafiło obsłużyć bibliotek DX8. A tutaj w drugą stronę 🙂

Comments are closed.

Skip to main content