[EN|PL] multicore vs. produktywność | multicore vs. productivity


[PL] 


Tak jak wspomniałem na konferencji Intela, podejście Microsoftu przy dostarczaniu narzędzi i technologii deweloperskich było zawsze związane z nastawieniem na produktywność.
Zmiana architektury aplikacji związanej z uwzlgędnieniem procesorów wielordzeniowych wiąże się z gwałtownym zwiększeniem stopnia skomplikowania projektu, co naturalnie ma negatywny wpływ na produktywność.


Na konferencji wspomniałem, że nie wierzę aby w związku z tym nastąpiło jakieś tąpnięcie w nastawieniu do rozwoju swoich produktów w Redmond.
Na potwierdzenie swoich słów właśnie znalazłem wpis na blogu vice-prezydenta grupy narzędziowej "Developer Division" w Redmond:


 http://blogs.msdn.com/somasegar/archive/2007/05/09/the-world-of-multi-and-many-cores.aspx

Cytując:


"
We are doing some early incubation work to bring parallel computing power to the broad developer base to embrace this inflection shift through elegant software architectures, rich libraries, and powerful tools and languages all aimed at our first and best customers, our developers. 

The opportunities here are huge and as we make progress in the coming year(s), we will be able to talk specifics.
"

[EN]


As I said last week on Intel's conference, Microsoft's approach in software development technologies and tools (as I recall) always has been connected with productivity increase indicator.
Architecture change toward multi-core processors involves rapid complexity increase which naturally can impact negatively on the team performance (productivity).

On the conference I said that I don't believe that due to this Microsoft will anyhow change its approach toward increased productivity.
As a proof for that I found a blog entry written by Corporate VP in Developer Division:


http://blogs.msdn.com/somasegar/archive/2007/05/09/the-world-of-multi-and-many-cores.aspx

Small excerpt:

"
We are doing some early incubation work to bring parallel computing power to the broad developer base to embrace this inflection shift through elegant software architectures, rich libraries, and powerful tools and languages all aimed at our first and best customers, our developers. 

The opportunities here are huge and as we make progress in the coming year(s), we will be able to talk specifics.
"

Comments (2)

  1. Z chwilą kiedy zostałem zaproszony na konferencję Intela na temat procesorów wielordzeniowych, śledzę

  2. Z chwilą kiedy zostałem zaproszony na konferencję Intela na temat procesorów wielordzeniowych, śledzę

Skip to main content