Kde běží můj kod?


Někdy je velice užitečné vědět, kde běží právě daný kod. Lehce se lze na to dotázat AX voláním:

static void WhereIsRunning(Args _args)
{
    str s;
    ;
    s = strfmt("%1",xGlobal::clientKind());
    info(s);
}

Karel F

Skip to main content