Ønsker du å gi tilbakemelding på Dynamics CRM? – Microsoft Connect


Har du gode ideer/ønsker på ny funksjonalitet eller endringer på eksisterende funksjonalitet i Microsoft Dynamics CRM eller andre Dynamics produkter i fremtidige versjoner?

Med din tilbakemelding kan vi gjøre noe med det!! I portalen kan du også se forslag fra andre og gi din stemme.

 

Microsoft Connect

image
Comments (1)
  1. Nitin says:

    Hello Mustafa

    I have submitted two enhancements suggestion on CRM 2011.

    Thanks

    Nitin

Comments are closed.

Skip to main content