Introduksjon til nye lead og salgsmulighetsskjema i Polaris


Her er en oversikt over hva som er nytt og hvordan prosessen for lead og salgsmulighet er bygd opp.

Hvordan redigere salgsprosessen? Se her.

- Mustafa Øzbal

Skip to main content