Hva er nytt for dialoger i Microsoft Dynamics CRM 2011?


 

Smartforms og hyperlinker til CRM records er nyheter som gjør prosesser rundt ulike dialog løp enda rikere

Les mer her:

http://blogs.msdn.com/b/crm/archive/2011/12/15/what-s-new-with-dialogs-in-microsoft-dynamics-crm-2011-ur5.aspx

Thomas


Skip to main content