Öppna Forms, Dialogs och Vyer via URL:er


image

Precis som i Dynamics CRM 4.0 så har du möjlighet att komma åt Forms, Dialoger eller Vyer direkt via URL:er i Dynamics CRM 2011. Det kan vara användbart om du från ett annat system gärna vill kunna länka direkt in i Dynamics CRM så att du bara via en knapptryckning kan öppna upp rätt kund med rätt Form. Du slipper att vi ett flertal olika menyer och knapptryckningar för att komma till rätt ställe vilket gör det enkelt för slutanvändaren.

Här finner du mer information om hur du via URL:er kommer åt Forms, Dialogs och Vyer

- David Orlander


Skip to main content