Dynamics CRM: Flere skjemaer per entitet


forms

Det dukker opp spørsmål av og til om mulighet for å definere forskjellige skjemaer (Forms) for en og samme entitet i Dynamics CRM. Det kan være at forskjellige brukergrupper har helt forskjellige behov og at brukerne derfor bør se helt forskjellige skjemaer.

Dynamics CRM out-of-the-box har kun ett skjema per entitet. Men litt JScript kode kan jo fort gjøre skjemaene dynamiske. I standard demonstrasjonene våre ligger også muligheten for å vise og skjule felter og fanekort avhengig av hva slags rolle en bruker har. Men dette er kanskje ikke nok?

Du skal vite at det finnes et tredjepartsprodukt fra C360 som gir full støtte for flere skjemaer per entitet samt mulighet for forskjellig logikk for å styre hva slags skjema som skal vises.

Sjekk mer info på C360 sin hjemmeside.

_Jorulf_

 Abonner på nyheter via RSS|
Abonner på nyheter via E-post


Skip to main content